Urob si sám

PODKLADY A ZÁSADY PRI INŠTALÁCII

V prípade, že sa rozhodnete realizovať automatický zavlažovací systém svojpomocne, najskôr nás prosím kontaktujte, aby sme Vám mohli poradiť a naviesť Vás správnym smerom.  V prípade, že uvažujete o využití nášho bezplatného poradenstva a pomoci s výberom komponentov (vrátane vhodných čerpadiel) Vás prosíme o uvedenie telefonického kontaktu, prípadne Vašej adresy v predchádzajúcom dotazníku.

1. MNOŽSTVO VODY PRE ZAVLAŽOVANIE

V našich klimatických podmienkach je pre dosiahnutie kvalitného trávnika aj pre pestovanie okrasných rastlín neodmysliteľná závlaha. Veľký význam má i jej pravidelnosť na pozemku. Tieto požiadavky najlepšie spĺňajú automatické zavlažovacie systémy, ktoré riadia aj špecifické požiadavky na závlahu v jednotlivých mesiacoch. Pre zistenie potrebnej kapacity vodného zdroja je nutné previesť bilanciu dennej a týždennej potreby závlahovej vody podľa veľkosti zavlažovanej plochy. Na starší trávnik sú priemerné požiadavky na závlahu 20-35mm/m2 vody týždenne. Novo založený trávnik sa zavlažuje niekoľkokrát denne krátko, neskôr iba 2-3x týždenne a spravidla stačí na jednu závlahovú dávku okolo 10mm/m2 vody. Samozrejme záleží tiež na zrážkach a ročnom období. V prípade nedostatočnej kapacity zdroja vody sa dá problém riešiť prečerpávajúcou nádržou s kontrolovaním hladiny vody.

Denná potreba sa počíta okolo 3mm/m2, čo sú 3 litre/m2
(1mm vody na m2 = 1 liter na m2)
Dôležité hodnoty:
–Denná potreba vody
–Kapacita zdroja

2. ZDROJ VODY

Zdrojom vody pre zavlažovanie môže byť vodovodné potrubie, studňa a v niektorých prípadoch i nádrž. Na prívode vody do automatického zavlažovacieho systému musí byť vždy zaradený hlavný uzáver, filter a uzatvárací ventil tzv. základná zostava. Spravidla sa umiestňuje do technickej miestnosti – garáže, prípadne do vonkajšej šachty v nezamŕzajúcej hĺbke pre napojenie z vodovodného rozvodu. Pred samotnou realizáciou automatickej závlahy je potrebné zistiť výdatnosť zdroja vody. Optimálne hodnoty kapacity zdroja pre bežné záhrady sú 50-60 litrov/min. (0,8-1liter/s) pri tlaku 3,5-5,5 barov a priemere vstupného potrubia 32 mm. Systém je možné realizovať aj pri priemere vstupného potrubia 25 mm prípadne menším, ale je to neekonomické.

Vyššie uvedené hodnoty tlaku a množstva vody zistíme napr. z čerpajúcej krivky čerpadla. V prípade napojenia na vodovodné potrubie môžeme tlak vody zistiť orientačne otázkou u dodávateľa vody, alebo odmeraním pomocou manometra. Pre stanovenie prietoku vody v litroch za minútu zmeriame množstvo vody v litroch natečenej do nádoby za 15 sekúnd a výsledok vynásobíme štyrmi. Toto orietančné meranie môžeme samozrejme použiť tiež pri zdroji vody zo studne.

Dôležité hodnoty:
–priemer vstupného potrubia
–rietok vody v litroch/minúta
–tlak vody

3. STAVEBNÁ DISPOZÍCIA PRE REALIZOVANIE ZAVLAŽOVANIA

Vyriešime umiestnenie riadiacej jednotky vo vhodnom priestore, umiestnenie elektromagnetických ventilov v budove (napr. v technickej miestnosti), alebo ich rozmiestnenie priamo na pozemku vo ventilových šachtách (nemusíme ťahať súbežne viacero potrubí, prepojenie urobíme iba elektrickými vodičmi od riadiacej jednotky). Zvolíme vhodné umiestnenie dažďového senzoru vzhľadom k riadiacej jednotke. Zaistíme si prestupy pod spevnenými plochami a chodníkmi.

4. HLAVNÉ ZÁSADY PRE ZAVEDENIE A MONTÁŽ AUTOMATICKÉHO ZAVLAŽOVACIEHO SYSTÉMU ORBIT®

  •           Zásadný predpoklad pre správnu funkciu automatického zavlažovacieho systému je dostatočný tlak a prietok vody na vstupe do systému.
  •           V zavlažovacom systéme sa nedá použiť väčší priemer zavlažovacieho potrubia ako je priemer potrubia na vstupe do zavlažovacieho systému.
  •           Na jednu vetvu môžeme dať iba určitý počet rozstrekovačov. Riadime sa tým, že celková spotreba vody (v l/min) pri všetkých rozstrekovačoch inštalovaných v jednej vetve nesmie presiahnuť množstvo vody (v l/min), ktoré je k dispozícii zo zdroja.
  •           Je dôležité dodržiavať predpísanú vzdialenosť rozstrekovačov. Optimálne je, keď každý rozstrekovač zavlažuje v polomere svojho dostreku až na ďalší rozstrekovač
  •           Dodržujte zásadu, že v jednej vetve majú byť iba rozstrekovače rovnakého typu (napr. rotačný v jednej samostatnej vetve a rozprašovacie rozstrekovače v inej samostatnej vetve, pretože na jednotku plochy zavlažujú intenzívnejšie)
  •           Rozvodné potrubie sa snažte viesť čo najkratšou cestou. Znížite tlakové straty a ušetríte.
 •  
  •           Bežnú riadiacu jednotku umiestnite v suchom prostredí. Dĺžky vodičov od riadiacej jednotky k elektroventilom nie sú obmedzené.

SPRACOVANIE VLASTNÉHO PROJEKTU AUTOMATICKÉHO ZAVLAŽOVANIA

Návrh záhrady
Návrh závlahy

Pre správne navrhnutie systému vytvorte plánik celého pozemku v mierke (1:100 alebo 1:200 v závislosti na veľkosti pozemku) so zakreslením všetkých stavieb, terás, chodníkov, bazénu a pod. Plánik označte kótami v metroch. V plániku vyznačíte veľké a malé zavlažované plochy a do nich zakreslíte zavlažovací systém s umiestnením rozstrekovačov.

Pri ďalšom spracovaní projektu a pri vlastnej realizácii automatického zavlažovacie systému postupujte podľa podrobného „Návodu pre zavedenie a montáž zavlažovacieho systému ORBIT®.“

Sme pripravení Vám pomôcť pri návrhu Vášho automatického zavlažovacieho systému. Ochotne Vám poradíme i v priebehu samotnej realizácie. Pri objednaných komponentoch Vám na požiadanie skontrolujeme montážnu nadväznosť jednotlivých prvkov a zabalíme ich podľa Vášho priania špecifikovaného pri objednávke (napr. oddelene po jednotlivých vetvách).

Objednaný tovar si môžete vyzdvihnúť osobne, alebo ho zašleme v rámci celej SR.