Prepojenie elektroventilov s riadiacou jednotkou

Prepojenie riadiacej jednotky s elektroventilmi

Základný manifold 3 ventilový Snap/Wire kat. č. 2113. 1´´ kompletný 3 ventilový manifold
so zamontovanými troma 1´´elektroventilmi.

Pre prepojenie riadiacej jednotky s elektroventilmi platí jednoduché pravidlo pre výpočet počtu
žíl v kábli.


Koľko mám elektroventilov plus jednu žilu, ktorá je spoločná. Ak mám dva elektroventily
potrebujem: 2+1, trojžilový kábel. Na jeden koniec kábla zapájam elektroventily, na druhý
koniec riadiacej jednotky. Každý elektroventil, či už samostatný alebo zapojený v manifolde, má
dve samostatné žily. Z každého elektroventilu vezmem ľubovoľnú jednu žilu spojím ich dokopy
a z prívodného kábla ich spojím spravidla so žltou žilou, nie je podmienkou.

Keď už máme spojený spoločný kábel, môžme pristúpiť k ďalšiemu kroku. Z prvého
elektroventilu zoberiem druhú žilu a spojím ju s ľubovoľnou žilou z prívodného kábla. V našom
prípade sme si zvolili hnedú.

Postupujeme ďalej a pripojíme druhý elektroventil. Zoberieme zostávajúcu žilu z druhého
elektroventilu a spojíme ho s ďalšou žilou z prívodného kábla, v našom prípade sme si zvolili
čiernu.

Rovnako napojíme aj posledný elektroventil, v našom prípade ostala už len sivá žila.

Keď už máme elektroventily napojené, môžme prejsť k pripojeniu riadiacej jednotky. Riadiace
jednotky Orbit môžu byť pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Všetky sa pripájajú rovnakým
spôsobom.


Vonkajšie riadiace jednotky je nutné odomknúť priloženým kľúčikom – pre bezpečnejší
transport sú všetky v uzamknutom stave.

Po odomknutí riadiacej jednotky odklopíme vodotesný kryt a pozeráme sa na LCD displej
a ovládacie tlačítka riadiacej jednotky

Aby sme sa dostali ku “črevám” riadiacej jednotky, jemne v pravom dolnom rohu zatlačíme.


a súčasne odklopíme LCD displej. Naskytne sa nám pohľad na svorkovnicu riadiacej jednotky.