Riadiace jednotky

 
 • 1. RJ neustále beží alebo opakuje ďalší zavlažovací cyklus

  Dva z nastavených časov spustenia sa prekrývajú. Vymažte všetky nastavené časy spustenia a nastavte iba jeden. Ak chcete zavlažovať viac než raz za deň, nastavte ďalší čas spustenia neskôr v ten deň. Čas spustenia je prvotný čas, kedy riadiaca jednotka začne zavlažovať. Každá stanica/zóna potom bude zavlažovaná podľa nastavenej doby zavlažovania. Viacero časov spustenia Vám umožňuje zavlažovať všetky stanice viackrát počas jedného dňa.

 • 2. Môžem pre každú stanicu/zónu naprogramovať viacero štartovacích časov počas jedného dňa?

  Čas spustenia je prvotný čas, kedy riadiaca jednotka začne zavlažovať. Každá stanica/zóna potom bude zavlažovaná podľa nastavenej doby zavlažovania. Viacero časov spustenia Vám umožňuje zavlažovať všetky stanice viackrát počas jedného dňa.

 • 3. Potrebujem pomoc s nastavením RJ.

  Ku každej RJ sú priložené inštrukcie k nastaveniu. Tieto inštrukcie sú dostupné ku každej RJ v sekcii Produktové manuály. Nájdite si Vašu RJ v online katalógu, alebo využite kolónku „Hľadať“ v hornej časti každej stránky. Orbit tiež poskytuje online príručku a video, ako RJ naprogramovať, ktoré nájdete v sekcii návody, resp. videá.

 • 4. Prečo mi RJ skratuje alebo neustále vypína prerušovač?

  Jeden alebo viac elektrických ovládacích ventilov má skratový solenoid, alebo je skrat v káblovaní. Ak máte multimeter alebo voltmeter, skontrolujte spojitosť a prípadné skraty v obvodoch a solenoidoch. Prípadne skúste vymeniť solenoid v pokazenom ventile za solenoid z funkčného ventilu, či sa chybný ventil spustí. Ak áno, vymeňte solenoid. Ak nie, pravdepodobne bude potrebné vymeniť kabeláž.

 • 5. Prečo RJ na displeji ukazuje zavlažovanie stanice/zóny, no ventily sú zatvorené?

  Skontrolujte výstup transformátora (24V striedavého prúdu). Stlačte červené tlačidlo na reštart RJ, uistite sa, že je funkčná poistka. Manuálne pustite stanicu a skontrolujte jej prúd (24V striedavého prúdu). Ak je voltáž správna, problém môže byť v káblovaní alebo v relé daného ventila. Ak má ventil regulátor prietoku, uistite sa, že je plne otvorený. Ak nejde žiadny prúd, je potrebné vymeniť RJ.

 • 6. Prečo riadiaca jednotka manuálne funguje, no „Auto“ mód nefunguje?

  V nastavení je chyba. Reštartujte a znovu nastavte RJ.

 • 7. Prečo RJ otvára viac ako jeden ventil naraz?

  Toto je zvyčajne problém káblovania medzi RJ a ventilmi. Pre potvrdenie skontrolujte výstup RJ a uistite sa, že prúd je len v stanici, ktorú displej indikuje ako zavlažovanú. Ak áno, elektrický prúd z jedného ventila je prenášaný do káblov iného, čo spôsobuje, že sa otvárajú oba. Vymeňte kabeláž k obom ventilom.

 • 8. Kde sa nachádza baterka v RJ 665/392?

  Priestor baterky je umiestnený v ľavej zadnej časti RJ pri pohľade spredu. Na ľavej strane RJ ucítite vrúbok s malou drážkou, vďaka ktorej sa dá skrutkovačom vysunúť zásobník na baterky. Alebo môžete zložiť RJ zo steny a na zadnej časti uvidíte štvorcový vysúvateľný zásobník.

 • 9. Môžem na RJ 665/392 ovládať spustenie čerpadla alebo hlavný ventil?

  Nie. Tieto RJ neumožňujú ovládanie čerpadla alebo hlavného ventilu.

Ak máte záujem, vyplňte, prosím, formulár