Rotačné rozstrekovače

Otáčajú sa okolo svojej osi podľa nastavenej výseče. 3/4” vnútorný závit alebo 1/2” vnútorný alebo vonkajší závit, pre pripojenie pružného
potrubia QJ kat. č. 5101 a príslušných QJ tvarovek (viď kapitola 5. v katalógu). Spotreba vody jednotlivých rozstrekovačov je pri danom
tlaku a dostreku!

Showing all 13 results