Rotačné hlavice ORBIT Rotator pre rozprašovacie roztrekovače

Vyznačujú sa veľmi malou spotrebou vody (na úrovni 1/3 trysky rozprašovacieho rozstrekovača s rovnakým dostrekom) a nízkym prevádzkovým
tlakom. Skrutkujú sa na výsuvník rozprašovacieho rozstrekovača namiesto trysky. Výsuvník musí byť opatrený vonkajším závitom.
Hlavica rotuje vo výseči okolo svojej osi. Rozstrekovače s hlavicou MP Rotator je výhodné v jednej sekcii kombinovať s rotačnými a nie
rozprašovacími rozprašovačmi. S hlavicou je možné dosiahnuť polomer dostreku až 9,1 m. Spotreba vody jednotlivých rozstrekovačov je pri
danom tlaku a dostreku!

Showing all 29 results