Komponenty pre kvapkovú závlahu

Kvapková závlaha je vhodným doplnkom celého zavlažovacieho systému a využíva sa spravidla k závlahe krovitých kultúr, živých plotov,
záhonov a vo fóliovníkoch i skleníkoch. Pre túto závlahu sa používajú kvapkovacie hadice, ktoré maju vnútri v potrubí umiestnené kvapkovače
s určeným rozpätím (spony). Obvyklý spon je 20, 30 alebo 40 cm. (kat. č. 6001, 6002, 6003). Podľa potreby volíme kvapkovacie hadice
s daným sponom, aby kvapkovače boli čo najbližšie k rastlinám. Výtok jedného kvapkovača pre účely závlahy na záhradách sa pohybuje od 2 do
3 litrov za hodinu. Tento typ kvapkovacieho potrubia má zdvojené kvapkovače, ktoré zaisťujú rovnakú distribúciu vody po celej dĺžke potrubia
a každý kvapkovač má 6 výtokových otvorov. Vonkajší priemer kvapkovacieho potrubia je 16 mm, hrúbka steny je 1,1 mm. Kvapková závlaha
pracuje pod nižším pracovným tlakom (1-2 bary) a vyžaduje dlhšiu dobu zavlažovania – rádovo desiatok minút. Preto pre ňu používame samostatný
elektroventil, za ktorým smerom ku kvapkovaciemu potrubiu vkladáme redukčný ventil. (kat. č. 6033). Redukčný ventil sa spravidla
ukladá do šachtice (kat. č. 2210) na štrkové podložie. Medzi elektroventilom, redukčným ventilom a vlastným kvapkovacím potrubím používame
potrubie s vonkajším priemerom 25 mm – 3/4” (kat. č. 5101), na ktoré napojíme cez vhodné tvarovky (kat. č. 6006, 6009, 6013 alebo 6036)
kvapkovaciu hadicu, ktorú na konci uzavrieme zátkou. (kat. č. 6028). Tento typ kvapkovacích hadíc je určený k nadzemnej inštalácii. Nechávajú
sa volne ležať na povrchu alebo v mulčovacej kôre, po 2 až 3 metroch sa fixujú zemnými úchytmi. (kat. č. 6043). Pre rozbočenie, prepojenie
kvapkovacích hadíc a pod. sa používajú nižšie uvedené tvarovky. (napr. kat. č. 6019, 6022, 6025). V prípade, že chceme kvapkovú závlahu v
určitej dĺžke prerušiť, použijeme potrubie 16 mm bez kvapkovačov (kat. č. 6004) a vhodnú tvarovku (kat. č. 6025). Dĺžka jednej kvapkovacej
vetvy by nemala presiahnuť 40 až 60 metrov. Na jeden elektroventil môžeme napojiť viacej kvapkovacích vetiev. Kvapkovú závlahu si môžeme
vytvoriť i samostatne mimo automatický zavlažovací systém jednoduchým napojením na záhradný kohútik. Pre automatické spúšťanie
samostatnej kvapkovej závlahy môžeme využiť časové spínače, ktoré sa naskrutkujú na záhradný kohútik.(Viď kapitola 1.2 ). V každom prípade
musí byť za záhradným kohútikom alebo za časovým spínačom namontovaný redukčný ventil. (kat. č. 6033). Pri používaní vody z jímok alebo
zo studní pre kvapkovú závlahu doporučujeme zaradenie filtra o hodnote 120 mesh. Kvapkovacie potrubie možno rezať bežným ostrým nožom.

Showing all 39 results