Komponenty pre bodovú mikrozávlahu a závlahu mikropostrekom

Tento spôsob mikrozávlahy má široké využitie pri zavlažovaní okrasných rastlín umiestnených v kvetináčoch, dekoračných korytách, na
balkónoch, terasách a i pri individuálnej závlahe krov, stromov a skupín rastlín. Pri odbere vody z vodovodného systému alebo i zo studne
doporučujeme vložiť pred mikrozávlahu (pokiaľ nie je centrálny filter) filter o hodnote 120 – 150 mesh. Doporučený prevádzkový tlak je
0,7 – 1,8 baru, takže pred vlastným rozvodom k rastlinám je treba vložiť do prívodného potrubia redukčný ventil. (kat. č. 6033 – nájdete v odd.
6. kvapková závlaha) Obvykle sa redukčný ventil umiestňuje do potrubia 25 mm (3/4”) (kat. č. 4002) za záhradným kohútikom pri manuálnom
ovládaní mikrozávlahy, prípadne za časovým spínačom (odd. 1.2 cenníku), alebo pri automatickej závlahe za samostatným elektroventilom,
ktorý ovláda proces mikrozávlahy a prípadne i kvapkovej závlahy. V mieste kde budeme realizovať mikrozávlahu ukončíme PE potrubie
25 mm (3/4”) priamym prechodom DG 25 mm x 3/4” vnútorný závit (kat. č. 4026) a naň naskrutkujeme závitový prechod 3/4” x 16 mm
kat. č. 6006 (alternatívne 6009 alebo 6013), tieto tvarovky nájdete v odd. 6. kvapková závlaha. Na tvarovku kat. č. 6006 napojíme pružné
potrubie 16 mm kat. č. 6004, ktoré tvorí hlavné zavlažovacie potrubie k mikrozávlahe. Z tohoto potrubia cez konektory kat. č. 7001 (alternatívne
kat. č. 7002 alebo 7003) napojíme flexibilné mikropotrubie 1/4” kat. č. 7005, ktoré distribuje vodu priamo k zavlažovaným rastlinám.
Na koniec tohto mikropotrubia napojíme kvapkovače DROP alebo kvapkovače CETA alebo mikrozavlažovač SPECTRUM, prípadne rotačné
mikropostrekovače.

Showing all 25 results